Socionomprogrammet distans

socionomprogrammet distans

Socionomprogrammet. Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Utbildningen betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen. Hej Socionomutbildningen är väldigt omfattande och kräver höga betyg för att bli antagen, men det kanske du redan vet. Högskolan i Gävle erbjuder Socionomprogrammet på distans, de har olika studieorter vilket innebär att du kan få närmare till skolan de dagar då det är examination av något slag. Som socionom kan du arbeta inom många olika områden med människor i olika skeenden i livet. Du kan arbeta som socionom, kurator, socialarbetare och socialsekreterare och inom socialtjänst, kriminalvård. Rekommenderar inte att studera till beteendevetare. Att åtgärd hyponatremi kursguide. Upplägg Utbildningen leder till en socionomexamen med nedanstående examensbenämning. Måndag, den 19 juni Men studenternas kraft är fantastisk — och vi har verkligen chans avgång påverka.

Socionomprogrammet distans - han

Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i studiehandledningen. Utbildning för hållbar utveckling. Utbildning Forskning Samverkan Bibliotek. Det handlar mest om att de som valt studieorterna träffas där. Många har det lite trögt med studietekniken i början. Centrum för solenergiforskning SERC.

Socionomprogrammet distans - grs fortfarande

Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? När anmäler man sig till det i så fall? Kunskap och förståelse För socionomexamen skall studenten - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, - visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer, - visa kunskap om ledning av socialt arbete, och - visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser. Socialpedagog Cady Training Academy. Din information handlar om Aktuell sida. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Skriv inlägg som Moderatormeddelande Anonym signatur. socionomprogrammet distans

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *